Kontakty základní školy

V jednotlivých třídách probíhají průběžné rodičovské schůzky. Tyto se konají nejméně třikrát během školního roku. Pokud však cítíte potřebu další individuální konzultace s vyučujícím, neváhejte jej kontaktovat na níže uvedených emailových adresách a domluvte si schůzku.


Sborovna

+420 732 837 590 

Mgr. Marcela Kvasničková

třídní učitelka 1. třídy

metodik prevence

marcela.kvasnickova@zshavrice.cz

Mgr. Helena Bemerová

třídní učitelka 2. třídy

helena.bemerova@zshavrice.cz

Mgr. Jana Kuželová

třídní učitelka 3. třídy

výchovný poradce

jana.kuzelova@zshavrice.cz

Mgr. Michaela Baladová

třídní učitelka 4. třídy

zástupce ředitele pro ZŠ

michaela.baladova@zshavrice.cz

Mgr. Dagmar Válková

třídní učitelka 5. třídy

dagmar.valkova@zshavrice.cz