Jak omluvit nepřítomnost dětí?

Nemůže dnes Vaše dítě nastoupit do mateřské školy? Nevadí! Stačí včasná omluva.

  • Nepřítomnost svých dětí omlouvejte předem na telefonním čísle 605 054 402.
  • Nejpozději však do 7:30 ráno. U dětí omluvených později není v našich silách zajistit zrušení stravy.