Smyslové hry

11.11.2022

Máme orlí zrak, sluch jako netopýr nebo pes, citlivý hmat jako hmyz se svými tykadly, šelmy s hmatovými vousy nebo ryby se svou citlivou postranní čárou? To jsme si vyzkoušeli prostřednictvím smyslových her. Taky jsme poznali, jaké to je postrádat zrak a spoléhat se jen na hmat a sluch.