Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Havřice, příspěvková organizace

Brodská 117, 688 01 Uherský Brod

+420 732 837 579

datová schránka: wxkmuuk

IČ: 70932298

RED-IZO: 600124291

č. účtu: 86-4021100287/0100


Vedení školy

Ředitel školy

Mgr. Miroslav Novák

M: +420 732 837 579

E1: reditel@zshavrice.cz

E2: miroslav.novak@zshavrice.cz


Zástupkyně ředitele pro ZŠ

Mgr. Michaela Baladová

M: +420 732 837 590

E: michaela.baladova@zshavrice.cz



Zástupkyně ředitele pro MŠ

Bc. Martina Zámečníková

M: +420 733 621 911

E: martina.zamecnikova@mshavrice.cz

Zástupkyně ředitele pro ŠD

Lenka Tomancová

M: +420 732 837 593

E: druzina@zshavrice.cz


Ekonomický úsek

Ekonomka školy

Ing. Jana Řehořková

M: +420 603 315 830

E: ucetni@zshavrice.cz


Pedagogický sbor ZŠ

Třídní učitelka 1. třídy

Mgr. Dagmar Válková

E: dagmar.valkova@zshavrice.cz


Třídní učitelka 2. třídy

Mgr. Marcela Kvasničková

E: marcela.kvasnickova@zshavrice.cz


Třídní učitelka 3. třídy

Mgr. Helena Bemerová

E: helena.bemerova@zshavrice.cz


Třídní učitelka 4. třídy

Mgr. Jana Kuželová

E: jana.kuzelova@zshavrice.cz


Třídní učitelka 5. třídy

Mgr. Michaela Baladová

E: michaela.baladova@zshavrice.cz

Asistentka pedagoga

Bc. Martina Chovancová



Pedagogický sbor MŠ

Učitelka třídy Koťátek

Bc. Martina Zámečníková

M: +420 733 621 911

E: martina.zamecnikova@mshavrice.cz


Učitelka třídy Koťátek

Bc. Kateřina Haničincová

E: katerina.hanicincova@mshavrice.cz



Učitelka třídy Sluníček

Bc. Marta Bistrá

E: marta.bistra@mshavrice.cz


Učitelka třídy Sluníček

Bc. Marta Skalníková

E: marta.skalnikova@mshavrice.cz


Asistentka pedagoga

Anna Chvílová


Vychovatelky ŠD

Vedoucí vychovatelka

Lenka Tomacová

M: +420 732 837 593 

E: druzina@zshavrice.cz

Vychovatelka

Jana Kunčarová

M: +420 732 837 593 

E: druzina@zshavrice.cz


Ochrana osobních údajů

(kompletní znění Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, označováno zkratkou GDPR)