Co se děje ve škole?

Stejně jako v minulých letech se také letos naše škola zapojí do Ekosoutěže pořádané Sběrnými surovinami UH, s. r. o. V předchozím ročníku soutěže jsme si díky iniciativě Vás a Vašich dětí vedli skvěle a obsadili jsme první místo. Kromě financí utržených za prodej papíru jsme tak vyhráli ještě 3000 Kč. Tyto prostředky byly následně využity na...

Srdečně zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, sestřičky a bratříčky i další příbuzné a známé našich žáčků, aby se v areálu školní družiny společně zúčastnili "Zahradní slavnosti". Žáci jednotlivých tříd pod taktovkou svých třídních učitelek pilně nacvičovali, aby Vám mohli předvést pásmo krátkých vystoupení.

Ve čtvrtek 11. dubna od 14:00 do 17:00 proběhne motivační část zápisu do první třídy pro školní rok 2024/2025.

V úterý 9. dubna 2024 budete mít možnost využít nabídky tematického jarního focení žáků s fotografkou Vendy Z. ve venkovním ateliéru v Havřicích.

Ve středu 20. března 2024 probíhalo okresní kolo recitátorů DĚTSKÁ SCÉNA 2024. Letošním pořadatelem byla uherskobrodská ZUŠka. Za naši školu se do okresního kola probojovala žákyně třetí třídy Vojtěška Chovancová s básní Zalednice od Aleny Mullerové.

Úspěšně jsme zakončili bruslařskou sezónu. Žáci zúročili své zimní snažení v třídních bruslařských závodech. Nejlepší z nich obsadili vítězné pozice a získali diplomy.

Tentokrát si pro nás herci Městského divadla Zlín připravili nápadité a hravé představení pro malé i velké zvídavce. Divadlo s chytlavými písničkami, klaunskou rozdováděností, ale i s vědeckými pokusy, divadelní magií, kouzly světel a projekcemi.

Ve čtvrtek 29. 2. 2024 proběhl na naší škole den otevřených dveří. Školu navštívili nejen rodiče a prarodiče našich žáků, ale také budoucí žáčci či zájemci o vzdělávání na naší škole. Dopolední výuku navštívilo bezmála 40 návštěvníků. Další se pak zúčastnili odpolední ukázkové hodiny našich prvňáčků, kteří předvedli, co všechno se za první pololetí...

Ve středu 28. února 2024 se v místní Knihovně Františka Kožíka v Uherském Brodě konalo další okrskové kolo recitační soutěže. Naši školu letos reprezentovalo 6 žáků. V 0. kategorii to byla děvčata Markéta Haluzová a Karolína Nováková, 1. kategorii zastupovala Vojtěška Chovancová a Martin Šimek a za nejstarší žáky byly ve školním kole vybráni Jakub...