Školní družina

Školní družina s jídelnou se nachází v řadové zástavbě v ulici Brodská nedaleko školy.

Prostorné podvrátí slouží jako sklad sportovního nářadí, vchod do šaten a zároveň východ na zahradu. Šatny ústí do malé vstupní haly, která vede do jídelny, a také do třídy školní družiny. Třída je velká a slunečná. Obsahuje pracovní část se stoly a odpočinkovou a hrací zónu s kobercem. V zadní části třídy je malý sklad výtvarného materiálu.

Venkovní prostory jsou terasovitě členěny. Spodní vydlážděný dvorek se stoly a lavičkami je určen pro klidnější hry. Ve střední části je hřiště s umělým povrchem ke sportovním aktivitám. Ve zbytku zahrady je travnatá plocha s doskočištěm (pískovištěm). Sousední rodinné zahrady se vzrostlými ovocnými stromy poskytují možnost pozorování proměn přírody v roce a poskytují příjemný pocit soukromí.