Omlouvání žáků


Nemoc či krátkodobá absence

Nepřítomnost žáků ve vyučování je nutné řádně omlouvat. Jedná-li se o nemoc či absenci, která potrvá nejvýše dva dny (plánovaná návštěva lékaře, rodinná oslava, návštěva babičky v Čechách apod.) omlouvá zákonný zástupce nepřítomnost žáka/žákyně třídnímu učiteli, a to nejpozději do tří dnů od jejího počátku.

Omluvenku zašlete třídnímu učiteli skrze elektronickou žákovskou knížku. Můžete případně využít také email či telefon.


Plánovaná dlouhodobá absence

Pokud předem plánujete absenci, která potrvá tři dny či déle (rodinná dovolená, sportovní soustředění, ozdravný pobyt apod.), je potřeba kromě konzultace nepřítomnosti s třídním učitelem také požádat o uvolnění z vyučování ředitele školy.

Žádost zašlete řediteli školy buďto prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo vyplněním níže uvedeného elektronického formuláře.