Školská rada

Při škole je zřízena školská rada, jejíž definice a funkce je blíže specifikována v Zákoně 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167 a § 168.


Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Uherský Brod-Havřice, příspěvkové organizaci má tři členy:

  • Ing. Kamila Penčáková - za zřizovatele (předsedkyně školské rady)
  • Bc. Jitka Nevrklová - za zákonné zástupce nezletilých žáků
  • Jana Kunčarová - za pedagogické pracovníky školy