Nepřítomnost svých dětí omlouvejte s předstihem, nejpozději však do 7:30 téhož dne.


Změnu stravy (z celodenní na půldenní) nebo její úplné odhlášení lze provést nejpozději den předem do 8:00.


V obou případech volejte na

605 054 402


OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ K CELODENNÍ STRAVĚ

Od 1. 9. 2023 bude rodič povinen odhlásit dítě ze stravy den předem do 8. hodiny ranní (např. dítě půjde v úterý po obědě, odhlášeno bude nejpozději v pondělí do 8. hodiny ranní). Pokud tak neučiní, bude započítávána strava celodenní.

Dále od 1. 9. 2023 si rodič každý měsíc určí, zda bude dítě pobírat v daném měsíci celodenní stravu nebo půldenní stravu (bez odpolední svačiny). Tuto skutečnost oznámí vždy nejpozději k 15. dni předchozího měsíce u paní učitelky, a to z důvodu stržení poměrné částky z účtu. Netýká se dětí, které jsou přihlášeny k odběru půldenní stravy na celý školní rok.