Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

níže najdete soubory s bližšími informacemi k provozu naší mateřské školy v době letních prázdnin.

Zájemci z řad rodičů dětí pravidelně navštěvujících jinou mateřskou školu, kteří o prázdninách chtějí přihlásit své dítě k docházce do naší mateřské školy, vyplní níže uvedenou přihlášku a odevzdají ji dle pokynů v ní uvedených.