Základní škola

Školní budova je dvoupodlažní s pěti moderně vybavenými třídami, počítačovou učebnou, multimediální učebnou a veškerým zázemím nutným pro chod školy a pohodlí dětí. Nižší počty žáků ve třídách vytvářejí výborné podmínky pro výuku a harmonický vývoj dítěte.

Při základní škole je zřízena školní družina s jídelnou. Provoz je zde od 06:30 do 16:30 hodin. Součástí školní družiny je sportovní areál využívaný v tělesné výchově a odpoledne při mimoškolní činnosti.