Zážitky jsou náplní života

a tvoří jeho kvalitu.

Co? Kdy? Kde?

Přečtěte si jako první, co je nového.

Klikněte na rajče a sledujte fotky z dění v mateřské škole.

Charakteristika školy

aneb jak to vidíme my!

Rodinná škola

Jsme malá škola a to s sebou nese celou řadu výhod. Všechny děti se navzájem znají a snáze se začlení do kolektivu, což jim dává pocit sounáležitosti a bezpečí. Naši absolventi na léta strávená v naší škole rádi vzpomínají.

Kvalitní vzdělávání

Všichni naši učitelé jsou plně kvalifikovaní a mají bohaté zkušenosti. Nízké počty žáků ve třídách jim umožňují individuální přístup ke každému z nich. Motivují je a pomáhají jim hledat tu správnou cestu během prvních školních let.

Spolupráce s rodiči

Učitelé a rodiče jsou u nás na jedné lodi. Koneckonců všichni chceme pro děti jen to nejlepší. V průběhu roku se spolupodílíme na pořádání mnoha školních akcí, mezi které patří stavění májky, karneval, výtvarné dílničky a další.

Globální výchova

Ve výuce uplatňujeme prvky globální výchovy. Žáci se tak učí respektovat potřeby a názory ostatních, chápat problémy dnešní společnosti, vnímat dopad svého chování na okolí a probouzet v sobě cit pro odpovědnost za své jednání.

Moderní technologie

Pokrok nelze zastavit, a proto držíme krok s dobou. Chceme však, aby žáci používali dostupnou techniku smysluplně. Snažíme se probudit jejich kreativitu a rozvíjet schopnost využití mobilních zařízení a internetu k efektivnímu řešení problémů.

Zdravá škola

Snažíme se, aby si děti osvojily zdravé návyky při péči o své tělo i mysl. K dosažení tohoto cíle nám pomáhají například školní projekty Ovoce, zelenina a mléko do školy či Zdravá 5, do kterých jsme zapojeni. Rozšířili jsme také výuku plavání, kterou nabízíme v mateřské škole i ve všech ročnících základní školy.

Volnočasové aktivity

V odpoledních hodinách mají žáci možnost navštěvovat areál školní družiny. Nabízíme také spoustu volnočasových kroužků. Na své si přijdou sportovci, muzikanti, herci, badatelé či výtvarníci. Máte tak jistotu, že Vaše děti tráví svůj volný čas kvalitně.

Ekologické myšlení

Rozvíjíme a podporujeme ohleduplné chování dětí k životnímu prostředí. Pěstujeme v nich kladný postoj k přírodě a vedeme je k péči o své okolí.