Ježíškova nadílka v ŠD

19.12.2022

V pondělí přišlo do družiny nebeskou poštou vzácné psaní od Ježíška. Byla v něm pochvala pro všechny šikovné a hodné děti, ale také pokárání pro lenochy, neposluchy a zlobivce. Hříšníci sborově slíbili, že se polepší. Protože Vánoce jsou časem odpuštění a hodných dětí je v družině naštěstí převaha, vykouzlil Ježíšek pod stromečkem opravdu štědrou nadílku. Těšíme se z krásných nových her a hraček a děkujeme, Ježíšku!

Paní vychovatelky přejí všem dětem a rodičům klidné vánoční svátky a do nového roku pevné zdraví a mnoho štěstí.