Oznámení o konání voleb do školské rady

26.05.2024

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2024

Na základě §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a zveřejněného volebního řádu vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít 3 členy:

  • Člen volený zákonnými zástupci nezletilých žáků
  • Člen volený pedagogickými pracovníky školy
  • Člen jmenovaný zřizovatelem

Volba člena školské rady pedagogickými pracovníky se uskuteční dne 5. června 2024 od 8.00 hodin do 23.00 hodin v systému Bakaláři formou ankety – volby – tajné hlasování.

Volba člena školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky se uskuteční dne 5. června 2024 od 8.00 hodin do 23.00 hodin v systému Bakaláři formou ankety – volby – tajné hlasování. Za každého nezletilého žáka smí volit pouze jeden zákonný zástupce.


Návrh kandidáta do školské rady

Navrhovatel/Kandidát vyplní přihlášku. Přihláška musí obsahovat podpis kandidáta, který svým podpisem stvrzuje souhlas s kandidaturou. Navrhovatelé/Kandidáti podávají přihlášku ke kandidatuře doručením přihlášky do školy nejpozději do 4. června 2024.

Kandidátky budou zveřejněny na nástěnce systému Bakaláři a na webových stránkách školy.

Průběh voleb se řídí volebním řádem pro p. o. Zlínského kraje.