Pasování prvňáčků na čtenáře

05.06.2023

V pondělí 5. června jsme se konečně dočkali! Po celoročním úsilí se z nás v Knihovně Fr. Kožíka v Uh. Brodě stali čtenáři! Museli jsme splnit tři nelehké úkoly, které si pro nás paní knihovnice připravila a také složit čtenářský slib. A protože se nám to podařilo, mohli jsme směle projít oknem do světa čtenářů. Snad nám čtenářské nadšení vydrží i do dalších let!