Přivítali jsme nové prvňáčky

04.09.2023

Dnes jsme úspěšně zahájili nový školní rok ve všech ročnících. Na prvňáčky čekal uvítací tým v čele s panem místostarostou Ivanem Láskou, který povzbudil naše malé žáčky a obdaroval je sladkostmi. Žáčci a jejich rodiče si společně zasoutěžili, zazpívali a od paní učitelky dostali první domácí úkol. S sebou si pak kromě učebnic a školních pomůcek odnesli také tradiční kornouty plné dobrot,

Přejeme nejen prvňáčkům, ale také všem ostatním žákům rok plný úspěchů.