Recitační soutěž ŠD

15.11.2023

15. listopadu se v krásných prostorách ZUŠ v Uherském Brodě sešli recitátoři z devíti školních družin našeho okrsku. V každé ze tří věkových kategorií soutěžilo okolo 18 dětí. Výkony hodnotili paní knihovnice a učitelé dramatického oboru ZUŠ. Zástupci naší školní družiny sice tentokrát ocenění nezískali, ale smutní nebyli. Nasbírali cenné zkušenosti do budoucna a mírné zklamání zajedli v sousední cukrárně. Za vzornou reprezentaci děkujeme prvňáčkům Šimonkovi Bernasovi a Johance Jurákové, druhačce Markétce Beňovské a třeťačce Lucince Divoké.