Testování tělesné zdatnosti žáků

23.11.2022

Česká školní inspekce letos pro žáky vybraných ročníků přichystala nelehkou výzvu. Pomocí vybraných pohybových testů se na školách zjišťuje úroveň jejich fyzické zdatnosti. Podobné měření bylo v Česku realizováno před více než třiceti lety. V naší škole se oficiálně akce týkala pouze třetí třídy. Využili jsme však této jedinečné příležitosti a vyzkoušeli jsme disciplíny i v ostatních ročnících. Žáci si postupně prošli celkem čtyřmi testy. Konkrétně se jednalo o skok daleký z místa, leh-sed, běh na 4x10 metrů a vytrvalostní člunkový běh. Budeme se těšit na výslednou statistiku, abychom zjistili, jak si žáci stojí ve srovnání s ostatními školami v republice.