Volby, aneb učivo vlastivědy v praxi

06.03.2023

Na přelomu února a března zorganizovali páťáci a jejich třídní Dagmar Válková celoškolní volby. Volili jsme nejoblíbenější pohádkovou bytost.

V první kole představili páťáci 10 pohádkových postav. Na chodbách školy se objevily volební plakátky, agitátoři rozdávali sladkosti a všichni se předháněli v originalitě představování pohádkových postav. První kolo voleb proběhlo 27. února. Volební komise složené z páťáků kontrolovaly účast podle žákovských knížek a rozdávaly volební lístky. Děti chodily za plentu, kde zaškrtly svého favorita a svůj hlasovací lístek házely do volební urny. Páťáci po sečtení hlasů vyhlásili 2 kandidáty s nejvyšším počtem hlasů. Byla to Včelka Mája a dvojice Bob a Bobek.

Proběhlo další kolo agitace. Druhé kolo voleb proběhlo 3. března a s počtem hlasů 56 zvítězila dvojice Bob a Bobek.

Páťáci měli možnost vyzkoušet si volební kampaň a průběh voleb nanečisto. Objevilo se také ovlivňování voličů a velká rivalita mezi jednotlivými kandidáty. Objektivitu voleb zajistili páťáci s paní učitelkou Válkovou.