Výlet do KOVOZOO

23.09.2022

V pátek 23. září se celá naše škola vydala vlakem na výlet do staroměstské KOVOZOO. Mladší žáčci se svezli vláčkem Steelinka a starší spolužáci si vyzkoušeli, jak těžké je kovářské řemeslo. Počasí nám přálo, a tak máme zase spoustu nových zážitků.